Vi är återförsäljare åt ECM Group

Som världsledande ugnstillverkare för lågtrycksuppkolning, designar och tillverkar vi innovativa värmebehandlingslösningar. De som arbetar på ECM Technologies är experter med mer än 90 års engagemang för att förbättra termiska tillämpningar för olika industriella ändamål. Vårt mål med tjänster och lösningar är att minska tillverkningskostnaderna och förbättra prestandan hos våra kunders produktion.

ecm-group
nano

ICBP® NANO

ICBP® Nano är den senaste produkten från ECM Technologies inom området för lågtrycksuppkolning (LPC) och karbonitrering. ICBP® Nano kan enkelt integreras i produktionslinjer och låter dig minska cykeltiden samtidigt som förenkling av flödet mellan bearbetning och värmebehandling. ICBP® Nano kombinerar en modul med 3 staplade uppvärmningsceller (den kan utökas till 6 värmeceller, motsvarande 2 värmemoduler) och en gaskylningscell för att härda/kyla detaljerna.

jumbo

ICBP® JUMBO

ICBP® JUMBO fullbordar utbudet av lösningar som ECM Technologies föreslår inom lågtrycksuppkolning, vilket gör det möjligt att utföra stora produktionsvolymer vid hög belastning samtidigt som man erbjuder optimerad åtkomst till alla enheter i systemet.

ICBP® Jumbo behåller alla kompakta och modulära egenskaper som finns i ICBP® Flex, men går vidare med avseende på kapacitet som behandlas i en LPC-anläggning.

due

Duo

ICBP® Duo-ugnar består av en värmekammare med INFRACARB®-processen för lågtryckskolning eller karbonitrering och en intergrerad kylkammare. Kylkammaren kan man antingen få med oljekylning eller gaskylning(med ett maximalt tryck på 20 bar). Båda kamrarna är oberoende och separerade av en vakuumtät dörr.

ICBP® Duo-ugnar med oljekylning i storlek 966 behövs ingen grop medans för de större 1299 behöver en grop för installationen. Tanken är att dessa ska kunna passas in i befintliga linjer med traditionella kammarugnar, se ex v Ipsen eller Aichelin.

flex

Flex

ICBP® Flex är den mest innovativa och populära lösningen i ECM-sortimentet av lågtryckskolningsugnar. Flex är en robust, pålitlig och enkel lösning. Dessa tillgångar gör den till en referens på marknaden, illustrerad av sin breda spridning av över 200 system i hela världen, och mer än 30 års feedback från kunder.

Den modulära och kompakta designen av ICBP® Flex har utformats för att uppfylla strikta krav på kvalitet och produktivitet. Denna modulära och multi-kammare LPC- lösningen kan integreras med oljesläcknings, eller gaskylningsceller med enkel eller reversibla flöden (upp till 20 bar), liksom ett antal värmeceller beroende på den erforderliga produktionskapaciteten. Konvektionsceller för anlöpning är också möjliga att inkludera i linjen.

Boka ett möte med oss